SOITA 050 311 2186

palvelusopimukset

Asiakaskokemus ja asiakasviestinnän automatisointi

Asiakaskokemus on käsite, johon ei ole voinut viime aikoina välttyä törmäämästä. Monet mieltävät asiakaskokemuksen asiakaspalvelukokemuksesta johdetuksi mielipiteeksi tai tunteeksi. Tämä on täysin validi pointti, mutta vain pieni osa kokonaisuutta. Asiakaskokemus on kaikkien niiden kokemusten yhteenveto, jotka asiakkaalle muodostuu kohtaamisista jonkin yrityksen kanssa. Tähän vaikuttavat kasvotusten tapahtuvien kohtaamisien lisäksi esimerkiksi kokemus nettisivuista, digitaalisista palveluista, tilausprosessista ja asiakasviestinnästä. Myös epäsuorat kohtaamiset kuten suosittelut ja huhut tuovat omat lisämausteensa asiakaskokemukseen.

 

Asiakaskokemus on noussut viime vuosina yhdeksi tärkeäksi erottautumiskeinoksi sekä kilpailueduksi. Tuotteet ja teknologia ovat jäljiteltävissä, joten asiakaskokemuksen avulla voidaan sitouttaa asiakkaat ja erottua kilpailijoista. Tätä ajatusta tukee myös Walkerin Customers 2020 -raportti. Vaikka raportissa käsitellään pitkälti B2B markkinoita, niin samat lainalaisuudet pätevät myös B2C markkinoilla. Asiakaskokemuksen keskiössä on kuitenkin aina ihminen.

 

Yksi merkittävä tekijä palveluyrityksen tarjoamaan palvelukokemukseen on asiakasviestintä. Tiedon välittyminen yritykseltä asiakkaalle antaa ammattimaisen kuvan ja läpinäkyvyyden toimintaan. Esimerkkinä voidaan käyttää kasvavaa siivousalaa. Kotisiivousta ostetaan nykyään palveluna moneen talouteen ja käyntitaajuus yms. on sovittu sopimuksella. Mikäli muuttuneista siivousajoista tai suoritetuista käynneistä ei tule asiakkaalle infoa niin asiakaskokemus heikkenee.

 

Ajanvaraukset, ilmoitukset töiden valmistumisesta sekä vaiheista ja mahdolliset lisätietoviestit yms. voidaan helposti automatisoida ja antaa järjestelmän hoidettavaksi. Nämä rutiininomaiset tehtävät vievät yllättävän paljon aikaa manuaalisesti tehtynä ja usein tapahtuu myös unohduksia, jotka puolestaan heikentävät asiakaskokemusta. Epätietoisuus on erinomaisen asiakaskokemuksen suuri vihollinen. Epätietoisuuden voi poistaa automatisoimalla asiakasviestintää ja pitämällä asiakkaat ajan tasalla kaikesta heitä koskevasta tiedosta ja työstä.

 

Älykkäät ratkaisut sekä teknologian kehitys tarjoavat loistavat työkalut kommunikoinnin automatisointiin ilman pitkiä ja kalliita kehityshankkeita. Tämä on yksi taustatekijä myös siihen, miksi Pocum on nyt Husky Intelligence. Haluamme olla aallonharjalla älykkäiden ratkaisujen ja automaatioon kehittämisessä, jotta voimme olla parantamassa asiakkaidemme tarjoamaa asiakaskokemusta, oli loppuasiakkaana sitten yritys tai kuluttaja.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.