Viestikeskus

Myynnin ja asiakkuudenhallinnan data

Asiakkuudenhallinnan prosessit


Asiakkuudenhallinnan tärkeys ja sen datan prosessit


Erilaiset myynnin apuvälineet ovat kilpailevalla markkinalla aina toivottuja. Jo pieni helpotus järjestelmällisyyteen voi tuottaa paljon yritykselle. Monesti parhaat myyjät ovat nimenomaan niitä, jotka osaavat kerätä dataa, varastoida ja hyödyntää sitä myöhemmin tilanteen antaessa myöden.Miten myynnin ja asiakkuudenhallinnan ohjelmat hyödyttävät yritystä?


Asiakkuudenhallinta sekä myyntijärjestelmä on monesti se suurin apu, kun asiakkaan kiinnostuksesta ei olla varmoja. Kun asiakaskontaktin jälkeen raportoidaan myynnin järjestelmään tiedot tapaamisesta, on siihen helppo palata myöhemmin hyödyntäen kaikkea raportoitua tietoa. Näin asiakkaalle tulee varmasti ymmärretty olo kun myyjä muistaa ongelmia tai puheenaiheita aikaisemmasta tapaamisesta. Tämä osoittaa myös luottamusta myyjän osaamiseen ja näin asiakas saa tunteen siitä, että hänestä pidetään hyvää huolta. Palaava asiakas on varmemmin aina se, joka on saanut aikaisemmin henkilökohtaista sekä miellyttävää palvelua.


Kun asiakas on vihdoin myynnin klousauksen jälkeen saatu yrityksen rekisteriin, on häntä helppo auttaa nopeallakin aikataululla kustannustehokkaasti, koska asiakastietoa ja asiakkaan tarpeita on kerätty järjestelmään.Asiakkuudenhallinnan prosessit datan näkökulmasta


Asiakkuudenhallintaan liittyy suurimmin data. Se pyörittää koko asiakkuudenhallintaa, koska ilman dataa yrityksellä ei ole asiakkaita rekisterissä mitä hallita.


asiakkuudenhallinnan prosessit


1.Datan keräys

Ensimmäisenä, kun käyttää CRM-tyylistä järjestelmää on hyvä ymmärtää miten kerätä informaatiota järjestelmään. Kaikkea tietoa ei kannata yrittää kaivaa kerralla vaan dataa voi kerätä pikkuhiljaa, kun asiakkaan tarpeet, toimiala sekä muut myynnin kannalta oleelliset asiat selviävät.


2.Datan laatu

Kun lähtee keräämään dataa niin kannattaa muistaa, että sitä on nykyään joka puolella. Tällöin on hyvä tutkia tilannetta ja ymmärtää mikä tieto on yritykselle arvokasta ja mikä ei. Turhan tiedon säilyttäminen tekee laadukkaan tiedon löytämisestä haastavaa.


3.Datan ylläpito

Kun tietoa alkaa kertyä, voi sitä myös alkaa ylläpitämään ja päivittämään. Kun markkina muuttuu ja tarvittavien tietojen luonne muuttuu, täytyy myös yrityksen ymmärtää muuttua ja alkaa priorisoimaan toisenlaista dataa.


4.Datan käyttö

Dataa ei tietenkään kannata vain säilöä tarpeettomana. Sitä kannattaa hyödyntää joka tilanteessa. On sitten tarve saada myyntikeissi klousattua tai jo aikaisemmin palveltu asiakas palaamaan.


5.Datan tarkistus

Viimeisenä tärkeänä vaiheena on lisätyn datan tarkastus ja kriittinen arviointi. Syötetty tieto antaa monesti ohjelman itsensä vähentää virhetäyttöä erilaisilla vaatimuksiaa tms., mutta alkuperäisessä tiedossa voi kuitenkin olla virheitä. Mikäli tulee tunne väärin täytetystä datasta, on hyvä käydä välillä kriittisesti läpi omaa kädenjälkeä tarkistellen aikaisemmin lisätyt tiedot. Kone on kuitenkin yleensä se, joka ei paljoa inhimillisiä virheitä tee.


Asiakkuudenhallinnan prosessit ovat tärkeä osa jokaisen yrityksen arkea. Oikein valittu myynnin- ja asiakuudenhallinnan järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa asiakastiedon hallintaa ja myyntitekemistä. Järjestelmän käyttöönoton vaatiman työn jälkeen on kuitenkin mukava nauttia sen tuomista hedelmistä.Husky Intelligence Oy on suomalainen nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä liikkuvan työn toiminnanohjaukseen erikoistunut ohjelmistoyritys. Yrityksellä on toimipisteet Suomessa Tampereella ja Yhdysvalloissa Houstonissa. 

1 Comment