ERP-järjestelmän valinta

Toiminnanohjausjärjestelmän valinta – 5. vaihetta

ERP-järjestelmän valinta

ERP-järjestelmän valinta


Kun yritys päättää ottaa käyttöön ERP-järjestelmän, vie se useasti aikaa sekä jonkin verran pääomaa. Silloin on hyvä muistaa, että jo valintavaiheessa on tärkeä vertailla ERP-järjestelmiä ja valita omalle yritykselle sopivin. Oikein valittu toiminnanohjausjärjestelmä antaa yritykselle paljon. Valinnassa kannattaa pitää mielessä monia eri asioita, jotka vaikuttavat lopputulokseen niin, että yritys saa juuri heille parhaimman vaihtoehdon. 


1.Soveltuvuus alalle ja omiin prosesseihin


Ensimmäisenä on hyvä kartoittaa yrityksen oma tilanne. Mitä yritys haluaa ERP-järjestelmästään ja miten se soveltuu omiin töihin? Kannattaa myös ajatella sitä, kuinka muokkautuva järjestelmä on ja kuinka se soveltuu työpäivän aikana vaadittuihin prosesseihin. Tilannetta kartoittamalla sekä varmistamalla joustava järjestelmän muokattavuus saadaan varmistus siihen, että valinta on oikea eikä ongelmia tule tulevaisuudessa vaikka toimialan prosessit jonkin verran muuttuisivatkin.


2.Toimittajan hyvämaineisuus


Kun on löydetty toiminnanohjausjärjestelmät jotka soveltuvat alalle, on hyvä tarkistaa toimittajan maine. Onko ERP-järjestelmän toimittajalla ollut tyytyväisiä asiakkaita ja kuinka ohjelma on toiminut muilla?  Tämä antaa tarvittavaa luottamusta yritykselle tehdäkseen päätös. Mikäli toimittajan tarjoama järjestelmä soveltuisi muuten yritykselle, mutta on aikaisempaa näyttöä järjestelmästä joka ei ole toteuttanut haluttua lopputulosta, niin silloin on hyvä pitää mieli avoinna myös muiden toimittajien tarjoamille järjestelmille.


3.Käytettävyys


ERP-järjestelmän käytettävyys on hyvin tärkeää yritykselle, kun ottaa järjestelmää käyttöön. Kannattaa varmistaa, että järjestelmä toimii myös mobiilissa, jotta käyttäjien työ nopeutuu sekä helpottuu. Mikäli käytettävyys ohjelmassa on nihkeä, tulee se tuottamaan turhautumista sekä ongelmia käyttäjillä ja näin ollen muutosvastarinta lisääntyy. On myös todella tärkeää varmistaa, että järjestelmän toimittaja kouluttaa tulevat ohjelman käyttäjät.


4.Muokattavuus


Toiminnanohjausjärjestelmää valitessa yksi tärkeimmistä asioista on järjestelmän muokattavuus. Miten järjestelmä sopii muuttuvaan työympäristöön? Onko järjestelmässä mahdollisuus tehdä muokkauksia niin, että se sopii oman yrityksen tapaan toimia? Tämä kannattaa ehdottomasti varmistaa, jotta yritys ei jää nuolemaan näppejään, kun työympäristö muuttuu vuosien aikana.


5.Responsiivisuus


ERP-järjestelmän responsiivisuuden luulisi olevan itsestäänselvyys. Näin ei kuitenkaan ole. On tärkeää että ohjelma muokkautuu eri myynti- tai käyttötilanteissa helposti niin että käyttäjä pystyy käyttää järjestelmää, on sitten kyseessä mobiilikäyttö asiakastapaamisessa, tai työpaikalla pöytäkoneella.

On siis erittäin tärkeää tarkastaa ohjelmaa valitessa, että järjestelmä tosiaan antaa palautetta sekä näyttää hallinnolle yrityksen tilanteen. Näin yritys voi ennustaa paremmin tulevaa myynnin saralla.


ERP-järjestelmän valinta on erityisen tärkeä kun yritys haluaa aidosti parantaa yrityksen kannattavuutta. Nämä viisi asiaa kannattaa painaa mieleen mikäli olet hankkimassa tai vaihtamassa ERP-järjestelmää.

Voit myös ottaa meihin yhteyttä, mikäli haluat lisätietoa Husky Intelligencen ERP-järjestelmästä. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.