Kirjaudu Huskyyn  |  Kirjaudu Husky Mobiiliin  |  Myynti 050 556 1546

Kuljetus ja logistiikka

On tarpeesi sitten suorittaa päivittäin toistuvia tehtäviä, yksittäisiä palvelutapahtumia tai varmistaa vuosisopimusten mukaiset käynnit, niin meillä on siihen ja paljon muuhunkin tehokas ratkaisu.

Kyllä, olen kiinnostunut

Kuljetus ja logistiikka

Kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoavat yritykset ovat yhteiskunnan selkäranka. Toimiala kasvaa voimakkaasti ja palvelutasovaatimukset kiristyvät. Kuljetuspalvelujen nopea ja kustannustehokas hallinta tarvitsee toimiakseen aiempaa älykkäämpiä ja virtaviivaisempia prosesseja sekä niitä tukevia järjestelmiä. Kuljetus- ja logistiikkapalvelujen järjestäminen on vaativaa kun huomioidaan kaluston, henkilöstön ja asiakkaiden asettamat kasvavat vaatimukset ja joustotarpeet. Suunnittelu ja päivittäisten muutosten kustannustehokas hallita vaatii nykyaikaisen järjestelmän, jolla kokonaistilanne on nopeasti hahmotettavissa ja muutosten tekeminen helppoa.

 

Moni kuljetuspalvelu perustuu ennalta sovittuihin vakioreitteihin ja -tehtäviin. Usein kerran suunniteltua palvelukokonaisuutta voidaan hyödyntää useana päivänä. Yksittäisten muutosten ja lisätöiden kirjaaminen niin kentällä kuin toimistolla tulee tukea prosessia ja olla tehostamassa toimintaa, ei lisäämässä virheiden mahdollisuuksia. Automaation avulla voidaan järjestelmässä hoitaa rutiininomaiset toimet, sekä tehostaa toimintaa ja vähentää virheiden määrä. Syvällisen asiantuntemuksemme ja liiketoiminnallisen näkemyksemme ansiosta voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi kaikessa liikkuvan työn prosessien yksinkertaistamisesta aina jatkuvaan kehittämiseen.

 

Haluatko parantaa resurssien käyttöastetta ja kuljetustoiminnan kustannustehokkuutta, parantaa/seurata työturvallisuuden noudattamista tai tehostaa toimintaa kentällä? Meidän avullamme saatte kaiken hyödyn irti voimavaroistanne ja toimintaprosesseistanne ja saavutatte tavoitteenne mahdollisimman nopeasti.

Miksi valita Husky?

Paperiton toimisto

Järjestelmän muokkautuvuus takaa helpon ja nopean siirtymisen paperittomiin prosesseihin. Nykyistä toimintamallia ei tarvitse muuttaa, vaan se voidaan helposti ja nopeasti kopioida sähköiseen muotoon. Koulutus ja harjoitteluvaiheessa käydään läpi lisäksi se, miten järjestelmää voi omatoimisesti muokata. Järjestelmän avulla uusien toimintamallien ja tarpeiden digitalisointi on helppoa ja täysin ilmaista.

 

Tarvittava tieto liikkuu järjestelmässä helposti eri tasoilla, aina johdosta kenttähenkilökuntaan. Tarvittava tieto on selkeässä ja helposti käsiteltävässä muodossa, jolloin tiedon kerääminen ja jalostaminen on nopeaa ja sujuvaa. Digitaalisessa muodossa oleva tieto ei myöskään huku tai kulu. Tietoihin on helppo palata jälkikäteen, eikä historiatietojen etsimiseen tai tallentamiseen tarvita erillistä järjestelmää.

Toistuvat työt, palvelusopimukset ja säännölliset työt ja tehtävät

Automaatio on tätä päivää. Monella alalla toistuvat työt ja säännölliset käynnit, palvelusopimukset tai kertaluonteiset tehtävät ovat isossa osassa toimintaa. Näiden säännönmukaisten töiden ja tehtävien aikatauluttaminen on helppoa, vaikka palvelusopimukset olisi räätälöity asiakaskohtaisesti. Järjestelmä pystyy käsittelemään ja tunnistamaan rajattoman määrän erilaisia sopimuksia ja tietoja, sekä niiden perusteella luomaan tarvittavat palvelusopimuksien mukaiset työt automaattisesti kalenteriin, jotka voidaan resursoida tarvittaessa useammallekin resurssille. Myös lyhyemmät, muutaman viikon säännölliset tehtävät, on myös helppoa muodostaa ja resursoida.

 

Palvelusopimuksilla voidaan luoda töitä koko palvelusopimuksen ajalle esim. kolmeksi vuodeksi. Tämä on täysin käyttäjän päätettävissä.

Kattavat historiatiedot

Kaikista järjestelmään syötetyistä töistä ja tehtävistä saadaan helposti näkyviin historia. Tarkasteltavia historiatietoja voivat olla mm. kohde, asiakas tai tehtävä. Oli kyseessä sitten yksittäinen tehtävä, yksityisasunto, kiinteistö tai vaikka erillinen huone, niin järjestelmä kerää automaattisesti tehtävistä ja töistä tietoja, joihin on helppoa palata kun on tarvetta.

Multiresursointi

Useimmiten tehtävälle tai työlle on varattava useampi kuin yksi resurssi. Oli kyseessä sitten kaksi henkilöä tai auto ja henkilö, niin järjestelmä taipuu tähän helposti. Resursseille voidaan osoittaa samoja tai eri tehtäviä.

 

Vaikka työlle olisikin osoitettu useampi resurssi, saadaan tarvittaessa molempien resurssien tehtäväkohtainen aika sekä kokonaisaika työpäivästä palkanlaskennan perusteeksi. Näin voidaan luopua paperisista tuntilapuista. Tiedot saadaan nopeasti ja selkeässä muodossa, joten tietoa voidaan käyttää myös muihinkin raportteihin.

Lisämyynti kentällä tai toimistolla

Myynnin ja tuotannon välinen tiedonkulku on usein haastavaa. Osa tiedoista hukkuu tai ei tavoita seuraavaksi prosessissa olevaa henkilöä. Tähän järjestelmä tarjoaa helpon ratkaisun. Liidien ja tarjousten käsittely sujuu samassa järjestelmässä helposti, eikä tieto pääse katomaan missään välissä. Asiakas saa tällöin juuri tilaamansa palvelun juuri oikeaan aikaan.

 

Lisämyynti kentällä onnistuu myös helposti. Työntekijälle voidaan antaa mahdollisuus lisätä uusi työ/tehtävä kentällä, jolloin asiakkaan tilaamat lisätyöt eivät jää paperilapun reunaan, vaan ne ovat järjestelmässä jo odottamassa tekemistä.

Alihankkijat ja heille osoitettujen töiden hallitseminen

Järjestelmä antaa mahdollisuuden hallita myös alihankkijoiden töitä ja tehtäviä helposti. Tarvittava tieto välittyy reaaliaikaisesti oikealle taholle ja tieto tehtävän työn suorittamisesta siirtyy takaisin. Voidaan siis nähdä missä ja milloin tehtävä on tehty ja onko työssä tai työsuoritteessa jotain ennakkotiedoista poikkeavaa. Tehtävässä käytetty aika nähdään myös helposti, jolloin voidaan seurata onko laskutettu aika sama, kuin tehtävässä oikeasti käytetty aika.

Tehokkaat mobiiliratkaisut

Tehokas mobiilikäyttö mahdollistaa paperittoman toimiston. Järjestelmä ei vaadi asennuksia ja toimii kaikilla laitteilla, joilla on internet yhteys. Huskylla hoituu automaattiset kaksisuuntaiset tekstiviesti-ilmoitukset sekä sähköposti-ilmoitukset, liitteet, sähköiset allekirjoitukset ja paljon muuta – reaaliajassa.

Valmiina aloittamaan?

Sinun ei tarvitse tehdä tätä yksin. Osaava tiimimme on mukana käyttöönotossa ja kouluttaa tarvittaessa kaikki käyttäjät perusteellisesti ottamaan järjestelmästä kaiken hyödyn irti. Tämän jälkeen voit keskittyä tekemään tuottavaa työtä ja unohtaa turhat työvaiheet ja paperien pyörittelyt!

Kyllä, olen kiinnostunut