Kirjaudu Huskyyn  |  Kirjaudu Husky Mobiiliin  |  Myynti 050 556 1546

Digitalisaatio jyllää vahvana nykyhetkessä tehostaen samalla toimintoja ja luoden uutta kasvua. Entistä älykkäämmät toiminnot ja automaatio vaativat laitteistolta laskentatehoa sekä joustavuutta. Yrityksen kehittyessä ja kasvaessa järjestelmien pitää olla skaalautuvia ja tämän pitää tapahtua myös kustannustehokkaasti ja nopeasti.   Vertailuja pilven ja paikallisen asennuksen välillä on saatavilla runsaasti. Lähestulkoon kaikki vertailut ovat kuitenkin enemmän pilven etujen esille tuomista, kuin tiukkaa vertailua. Tämä on tosin ymmärrettävää, kun asiaan enemmän...

Read More

Monesti ajatellaan, että toiminnanohjausjärjestelmät ovat vain suurten yritysten ratkaisuja. Tämä mielikuva on aikansa elänyt ja johtuu usein harhaluuloista liittyen investointikustannuksiin ja vaativiin käyttöönottoprojekteihin. Toki markkinoilta löytyy paljon erilaisia järjestelmiä erilaisiin tarpeisiin ja budjetteihin. Todellinen vahvuus on kuitenkin hoitaa samalla järjestelmällä niin kevyet kuin hieman järeämmätkin tarpeet. Yritykset kehittyvät ja kasvavat sekä niiden tarpeet muuttuvat, joten toiminnanohjausjärjestelmän pitää kehittyä ja mukautua yrityksen rinnalla.   Yritystä ja liiketoimintaa johdetaan...

Read More

Tekoälyn yhdistäminen toiminnanohjaukseen ei ole uusi ajatus. Teknologian kehittyessä ajatus on alkanut pikkuhiljaa siirtyä toteutuksen puolelle. Yksinkertaisin tapa määritellä keinotekoinen älykkyys toiminnanohjausjärjestelmässä on kyky optimoida kaikki työnohjauksen prosessit ja toiminnot ilman erillistä ohjelmointia.   Yleisimmät käyttötapaukset tekoälylle, AI:lle, ovat esimerkiksi älykkäämpi töiden kalenterointi sekä reittioptimointi matkustusajan vähentämiseksi sekä kulujen pienentämiseksi. Todellinen hyöty saadaan kuitenkin keskittämällä optimointi liiketoimintatavoitteisiin ja valjastetaan AI löytämään optimaalinen reitti haluttuun lopputulokseen.   Tekoäly tulee kasvamaan...

Read More

Näin syksyn kynnyksellä niin pienet kuin hieman isommatkin oppilaat aloittavat taas opin tien. Joku viisas on joskus tokaissut, että oppiminen ei lopu koskaan. Tämä on mielenkiintoinen lausahdus, sillä se pätee jokaiseen meistä. Onko oppiminen ja kehittyminen kuitenkaan vain meidän ihmisten ja muiden elävien olentojen asia?   Teknologia kehittyy kovaa vauhtia ja koneita sekä järjestelmiä kehitetään aina vain pidemmälle. Artificial Intelligence, AI, eli tekoäly on seuraava suuri ohjelmistoalan...

Read More