Palvelupolku

Asiakkaan kokemukset mobiilikuittauksesta

Mobiilikuittaus


Mobiilikuittaus – Miten se oli asiakkaallemme hyödyksi?


Husky Intelligencen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin tässä yrityksessä käyttöön vuonna 2018, heti vuoden alkuun. Erityisesti mobiilipäätteellä tapahtuva töiden, tehtävien ja työajan kuittaus olivat vahvoja kriteereitä valita Husky.

 

Aikaisemmin tehtävien valmistumista tai niihin käytettyä aikaa ei oltu seurattu mitenkään, vaan tieto valmistuneista tehtävistä kulkeutui laskutusta hoitavalle henkilölle erinäisillä paperilapuilla ja satunnaisesti myös puhelimen välityksellä. Yrityksessä ei siis ollut käytössä yhtenäistä toimintatapaa tehtävien valmistumisen seuraamiseen tai kuittaamiseen.


Ongelmat ennen käyttöönottoa

 

Yrityksen ongelmaksi nousi sekaannukset ja erittäin pitkä laskujen kiertoaika, joka sitten vauhditti järjestelmän hankintaa. Yrityksen hallinto huomasi käyttävänsä useita tunteja päivässä soitellen työntekijöille, mitä töitä oli valmistunut ja mitkä tehtävät olivat kesken. Tehtävien tuottamaa katetta ei pystytty seuraamaan, koska ei ollut tarkkaa tietoa siitä, kuinka kauan esimerkiksi vuosihuollossa aikaa todellisuudessa kului.

 

Yritys huomasi tämän vaikuttavan suuresti tulokseen ja tehokkuuteen, kun ajankäyttöä oli mahdoton hallita. Tämä johti siihen, että kannattavuus laski ja osa resursseista oli ylikuormitettuja, kun taas osa resursseista oli vajaakäytöllä. Yrityksen tulos ja kannattavuus ei ollut sillä tasolla, millä sen olisi pitänyt olla sopimussalkun perusteella. Yritys ei myöskään pystynyt hahmottamaan kannattavia ja tappiollisia kohteita, joka teki hallaa bisnekselle.


Husky apuun

 

Kun yritys vihdoin päätti ottaa Husky Intelligenceen yhteyttä, he olivat valmiita sijoittamaan hyvään järjestelmään, joka hoitaisi nämä ongelmat, ja vielä enemmän. Yhteisymmärrykseen päästyä Huskyn järjestelmä otettiin käyttöön pikimmiten, ja koulutustuntien jälkeen koko yritys osasi käyttää järjestelmää.

 

Yritys huomasi välittömästi muutoksen ajanhallinnassa, koska Huskyn työnohjaus kertoi reaaliaikaisen tilanteen tulevista ja käynnissä olevista tehtävistä. Tämä oli merkittävä parannus yrityksen entiseen tilanteeseen, sillä nyt töiden seuranta ja kuittaus tapahtui vaivattomasti yhden järjestelmän alla. Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollisti reaaliaikaisen tehtävän seurannan, antoi tiedon todellisesta tehtävän viemästä ajasta, sekä auttoi resurssitarpeen suunnittelussa ja muodosti tarkan tiedon kohteen ja tehtävän kannattavuudesta. Järjestelmä myös muutti työt automaattisesti laskuiksi, joka puolestaan nopeutti laskutusprosessia paljon.


Jos haluat kuulla lisää toiminnanohjausjärjestelmästämme, löydät palvelupolkumme täältä ja halutessasi voit kokeilla järjestelmäämme ilmaiseksi 14 päivän ajan!


			
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.