Low-code development ERP

Low-code development platform (LCDP) tarkoittaa kehitysalustaa, jonka avulla toiminnallisuutta voidaan luoda graafisen käyttöliittymän avulla ja minimoida varsinainen koodaaminen. Low-code -kehitys soveltuu erittäin hyvin yrityksille, jotka haluavat tehostaa toiminnanohjausta ja hyödyntää muokkautuvuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ilman aikaa vievää ja kallista koodausprojektia.Low-code -sovellusalusta mahdollistaa erilaisten tietorakenteiden, lomakkeiden ja raporttien luomisen visuaalisia muokkaimia käyttämällä. Erityisesti tästä on hyötyä silloin, kun organisaatiossa on erilaisia liiketoimintaprosesseja ja osastokohtaisia tarpeita. Usein myös toimintaympäristö elää ja muuttuu jatkuvasti, eivätkä valmisohjelmat välttämättä taivu nopeisiin muutoksiin tai ohjelmiston muuttaminen on erittäin kallista. Low-code -sovellusalustan avulla muutoksia voidaan tehdä ketterästi ilman koodausprojektin riskejä.

Iteroimalla paras lopputulos

 

Korkean hinnan ja aikaavievän projektin lisäksi ohjelmistokehityksen riskinä on usein myös määrittelyn tarkkuuden puute. Ohjelmistoversio ei valmistuttuaan täysin vastaakaan käytännön tarpeita ja joudutaan palaamaan suunnittelupöydälle ja koodaukseen. Budjetin ja aikataulun ylittäneistä isoista ohjelmistokehitysprojekteista on lukematon määrä esimerkkejä.
 
Pitkälle viety Low-code -kehitysympäristö voi sisältää tuotantoympäristöä vastaavan ns. sandbox-ympäristön (hiekkalaatikon) jossa organisaation pääkäyttäjä voi muokata olemassa olevia lomakkeita tai luoda uusia tarpeen mukaan. Ennen tuotantoon siirtymistä sandbox-ympäristössä voidaan todentaa prosessin virheetön kulku ilman tuotantoympäristön häiriintymistä. Myös lähtöpisteeseen peruuttaminen ja vaihtoehtoisten mallien kokeilu onnistuu. Näin uutta toiminnallisuutta voidaan luoda murto-osalla koodauksen vaatimasta ajasta ja kustannuksista.

Low-code development toteutusesimerkkejä palvelualoilta

 
Husky toiminnanohjausjärjestelmä on tarkoitettu palveluliiketoimintaprosessien kokonaisvaltaiseen hallitaan. Husky sisältää toiminnot mm. myyntiin, sopimuksenhallintaan, resursointiin, työaikojen ja varastotapahtumien kirjaamiseen myös mobiilisti sekä viestintään, laskutukseen ja raportointiin. Husky-toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa ketterän low-code kehityksen erittäin laajan muokkautuvuuden ansiosta.
 
Esimerkiksi siivous-, kiinteistönhoito-, kotihoito- ja laitehuoltopalveluja tarjoavalla yrityksellä on useita palveluprosesseja joissa jokaisessa saattaa olla käytössä oma toiminnanohjausjärjestelmänsä. Huskyn Low-code -toiminnallisuus mahdollistaa erilaisten prosessien ja erilaisten tietokenttien ja -rakenteiden luomisen siten, että yksi ja sama järjestelmä palvelee mahdollisimman hyvin jokaista liiketoiminta-aluetta. Säästöpotentiaali on merkittävä.
 

Aina ei tarvitse kehittää itse – hyviä käytäntöjä kannattaa kopioida

 
Husky-järjestelmä palvelee erilaisia palveluyrityksiä ja Huskyn low-code -teknologian avulla on kuvattu lukuisia erilaisia asiakaskohtaisia palveluprosesseja. Vuosien saatossa on muodostunut hyviä tietorakenteita ja toimivia käytäntöjä erilaisiin tarpeisiin. Parhaiden käytäntöjen kopiointi on nopeaa ja kustannustehokasta.

 

Lue kuinka englantilainen Sherratt Landscape Contractors Ltd hyödyntää laajasti Huskyn muokkautuvuutta
 
Lue lisää Low-code development platform -konseptista Wikipediasta
 
Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.
 
Nyt ilmainen koekäyttö: Aloita Huskyn ilmainen koekäyttö tästä