SOITA 050 311 2186

Tekoäly ja liikkuvan työvoiman hallinta

Tekoälyn yhdistäminen toiminnanohjaukseen ei ole uusi ajatus. Teknologian kehittyessä ajatus on alkanut pikkuhiljaa siirtyä toteutuksen puolelle. Yksinkertaisin tapa määritellä keinotekoinen älykkyys toiminnanohjausjärjestelmässä on kyky optimoida kaikki työnohjauksen prosessit ja toiminnot ilman erillistä ohjelmointia.

 

Yleisimmät käyttötapaukset tekoälylle, AI:lle, ovat esimerkiksi älykkäämpi töiden kalenterointi sekä reittioptimointi matkustusajan vähentämiseksi sekä kulujen pienentämiseksi. Todellinen hyöty saadaan kuitenkin keskittämällä optimointi liiketoimintatavoitteisiin ja valjastetaan AI löytämään optimaalinen reitti haluttuun lopputulokseen.

 

Tekoäly tulee kasvamaan ohjelmistoissa, toiminnot automatisoituvat ja järjestelmät toimivat entistä itsenäisemmin. Tämä voi aiheuttaa huolta työntekijöissä, koska työmäärän vähentyessä mietitään tilannetta, jossa työntekijöistä tulee osittain tarpeettomia. Tässä kohtaa voisimme palauttaa mieleen muutoksen, joka liittyi digitalisointiin. Kun paikalliset ohjelmistoasennukset alkoivat olla kalliita ja kankeita verrattuna pilvipohjaisiin vaihtoehtoihin, niin IT-henkilökunta oli huolissaan työpaikkojen poistumisesta. Toki muutos vaikutti joihinkin, mutta samalla se synnytti uudenlaisen kysynnän teknologiapohjaisille osaajille.

 

VentureBeatissa julkaistu artikkeli kiteyttää hyvin tulevaisuudenkuvan liittyen tekoälyn, ihmisen ja koneiden suhteeseen. AI ja IoT yhidstävät työntekijät ja koneet ja tekevät molemmista tehokkaampia, reagoivampia sekä asiakaslähtöisempiä. AI ei tule korvaamaan ihmistä, kuten jotkut epäilevät, vaan AI tulee tehostamaan ja parantamaan työntekijöiden toimintaa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.