SOITA 050 311 2186

Toiminnanohjausjärjestelmä kehittyy ja mukautuu

Monesti ajatellaan, että toiminnanohjausjärjestelmät ovat vain suurten yritysten ratkaisuja. Tämä mielikuva on aikansa elänyt ja johtuu usein harhaluuloista liittyen investointikustannuksiin ja vaativiin käyttöönottoprojekteihin. Toki markkinoilta löytyy paljon erilaisia järjestelmiä erilaisiin tarpeisiin ja budjetteihin. Todellinen vahvuus on kuitenkin hoitaa samalla järjestelmällä niin kevyet kuin hieman järeämmätkin tarpeet. Yritykset kehittyvät ja kasvavat sekä niiden tarpeet muuttuvat, joten toiminnanohjausjärjestelmän pitää kehittyä ja mukautua yrityksen rinnalla.

 

Yritystä ja liiketoimintaa johdetaan tiedolla. Toiminnanohjausjärjestelmä kokoaa liiketoimintatiedon yhteen paikkaan ja tätä tietoa hyödynnetään kaikissa prosesseissa. Pelkkä kaiken tiedon kokoaminen samaan paikkaan ei kuitenkaan vielä tuo yritykselle kilpailuetua. Järjestelmän älykkyys automatisoi tehtäviä aina myynnistä asiakasviestintään ja laskutukseen, perustuen järjestelmässä olevaan tietoon. Näin olleen tehokkuus kasvaa, informaatio siirtyy oikein ja oikeille henkilöille sekä asiakaspalvelun taso paranee.

 

Liiketoiminnan kehittyessä ja kasvaessa järjestelmän pitää pystyä vastaamaan uusiin ja muuttuneisiin tarpeisiin, jotta tiedon käsittely ja prosessit toimivat kitkatta. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän kehittyminen ja muokkautuminen yrityksen mukana vaatii kehittyneitä teknologisia ratkaisuja. Tekoäly ja automaatio lisääntyvätkin ohjelmistoissa kovaa vauhtia ja niiden vaikutus toiminnanohjausjärjestelmiin tulee olemaan merkittävä. Tekoälyn merkitys näkyy myös Gartnerin ennusteessa, jonka mukaan IT-kulutus nousee vuonna 2017 maailmanlaajuisesti 3,5 triljoonaan dollariin. Tämä kasvu tuo uudenlaisia kilpailuetuja yrityksille, kun ammattilaiset voivat entistä enemmän keskittyä ydinosaamiseensa sekä asiakaspalvelun parantamiseen ja tekoäly ja automaatio hoitavat rutiininomaiset tehtävät.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.