SOITA 050 311 2186

Toiminnanohjausjärjestelmä pilveen?

Digitalisaatio jyllää vahvana nykyhetkessä tehostaen samalla toimintoja ja luoden uutta kasvua. Entistä älykkäämmät toiminnot ja automaatio vaativat laitteistolta laskentatehoa sekä joustavuutta. Yrityksen kehittyessä ja kasvaessa järjestelmien pitää olla skaalautuvia ja tämän pitää tapahtua myös kustannustehokkaasti ja nopeasti.

 

Vertailuja pilven ja paikallisen asennuksen välillä on saatavilla runsaasti. Lähestulkoon kaikki vertailut ovat kuitenkin enemmän pilven etujen esille tuomista, kuin tiukkaa vertailua. Tämä on tosin ymmärrettävää, kun asiaan enemmän tutustuu. Useissa selvityksissä onkin todettu, että järjestelmien siirtäminen pilveen vähentää tuntuvasti IT-kustannuksia. Samaan aikaan henkilöstön tyytyväisyys kasvaa ja työn tekeminen tehostuu.

 

Tietoa pilviratkaisujen eduista on netti pullollaan, mutta mitkä ovat ne syyt, jotka ajavat paikallisiin asennuksiin? Pilvipalvelut voidaan kokea epäilyttävinä, koska laitteet eivät sijaitse siinä tutussa varastohuoneessa toimiston perällä. Tästä johtuen voidaan epäillä tietoturvaa sekä sitä, että ollaan internet-yhteydestä riippuvaisia. Tänä päivänä ohjelmistoja pitää pystyä käyttämään kaikkialla ja jokaisella päätelaitteella. Internet-yhteydet ovat kuitenkin jo niin hyvällä tasolla, että ne aiheuttavat huomattavasti vähemmän ongelmia, kuin oman palvelimen käyttökatkot. Tietoturva on pilviratkaisuissa myös paremmalla tasolla kuin suurimmassa osassa paikallisia asennuksia, johtuen turvaluokituksista, varmuuskopioista sekä vartioiduista konesaleista.

 

Jos yrityksessä/virastossa on aina ollut paikalliset asennukset, niin muutosvastarinta pilvipalveluita kohtaan on varmasti kova. Monilla ostajilla on vielä vaatimuksena järjestelmähankintojen yhteydessä, että asennus pitää tehdä paikalliseen palvelimeen. Tämä sulkee monia toimittajia pois sekä heittää kapuloita kehityksen rattaisiin. Järjestelmähankintoja tehdessä kannattaakin pohtia, miksi asennus pitäisi tehdä paikallisesti, mikäli tällainen vaatimus vielä jotain kautta tulee. Nopealla selvittelyllä ja sparraamisella päätös kallistuu kuitenkin usein pilven puoleen.

 

Vielä löytyy skenaarioita, joissa paikallinen asennus on perusteltua, mutta näissäkin tapauksissa asiaa kannattaa puntaroida ennakkoluulottomasti. Tekoälyn (AI) ja koneoppimisen (ML) kasvaessa pilvipalveluiden rooli korostuu entisestään. Suuret toimijat kuten Amazon ja Microsoft ovat panostaneet pilvipalveluihin tekoälyä silmällä pitäen jo vuosia. Ei olekaan kovin uskaliasta väittää, että toiminnanohjauksen tulevaisuus on entistä enemmän pilvessä.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.