Työvoiman hallinta

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa kasvun

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta

Kasvua yhtiön toimintaan

 

Osakeyhtiölaissa on pykälä, joka menee näin: ” Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” Tämän virkkeen ajatus toimii myös muissakin yhtiömuodoissa, mikäli poissuljetaan voittoa tavoittelemattomat yhdistykset.  

Virke on sinänsä hyvin yksiselitteinen, selkeä ja helposti ymmärrettävä. Hankalaksi asian tekee se, miten yritys saadaan tuottamaan voittoa. Yleensä kannattavan ja voittoa tuottavan yrityksen pohjana on selkeä ja hyvin suunniteltu toimintamalli, sekä palvelusta tai tuotteesta maksava asiakaskunta.  

 

Palveluliiketoimintaan kasvua 

 

Palveluliiketoiminta on haastava ala, koska myytävä tuote ei ole käsin kosketeltava. Ostopäätös perustuu hyvin pitkälti luottamukseen siitä, että palvelua tarjoava yritys hoitaa homman sovitusti.


Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta


Toiminnanohjausjärjestelmä on yksi selkein ja helpoin tapa lisätä asiakkaan luottamusta palvelua kohtaan. Tätä kautta mahdollistetaan myös pohja kasvulle. Järjestelmä itsessään ei tee töitä, mutta auttaa hallitsemaan ja sujuvoittaa yrityksen rutiineja, jolloin seurauksena on se, että yrityksen henkilökunnalla on enemmän aikaa keskusteluun ja kanssakäymiseen asiakkaan kanssa.  Toiminnanohjausjärjestelmä vapauttaa siis resursseja tuottavampaan työhön.  


Perustan ollessa kunnossa, voidaan alkaa kasvattamaan yritystä. Tässä kohtaa viimeistään on hyvä hankkia toiminnanohjausjärjestelmä, jotta varmistetaan toiminnan laatu. Hyvätkään toimintamallit eivät nimittäin takaa aina toivottua lopputulosta, mikäli niitä ei voida mitata tai valvoa. Ilkikurinen sanonta, ”Luottamus hyvä, valvonta paras.” sisältää kuitenkin totuuden siemenen siitä, että toiminta vaatii aina jonkin asteista valvontaa. Valvonta ei tarkoita hyvässä organisaatiossa kyttäämistä, vaan asiakkaalle annettujen palvelulupausten toteutumista.  


Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta kannattaa aloittaa siis siinä vaiheessa, kun yritys päättää alkaa laajentamaan toimintaansa tai huomataan, että yrityksen toiminta on kasvamassa. Tämä vaihe voi olla heti yrityksen alussa tai useamman vuoden toiminnan jälkeen. Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa ei kannata jättää viimeisten hankintojen joukkoon, sillä pahimmissa tapauksissa hyvin alkanut kasvu kuihtuu kokoon asiakkaiden huomatessa yrityksen haalineen liian ison palan markkinoista.  


Järjestelmään käytetty pääoma tulee siis nähdä mahdollisuutena, sekä sijoituksena tulevaisuuteen, kasvuun ja laadun varmistukseen. Yrityksen koko ei myöskään ole este tai ongelma toiminnanohjausjärjestelmän hankinnalle. Järjestelmä ei tarkoita, että yrityksen toiminnasta tulisi jäykkää ja joustamatonta, päinvastoin. Järjestelmän avulla voidaan selkeästi ohjata toimintaa ja antaa luottamusta osoittava signaali asiakkaalle siitä että työ ovat hallinnassa ja hoidetaan sovitusti.  


			
1 Comment