laskutusominaisuus

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa tiedolla johtamisen

Toiminnanohjausjärjestelmän tuottama data


Toiminnanohjausjärjestelmän tuottama data mahdollistaa tiedolla johtamisen

 

Toiminnanohjausjärjestelmä on ohjelmisto jonka avulla ohjataan yrityksen ydintoimintoja. Ohjelmisto tallentaa yrityksen kannalta oleellisen tiedon, automatisoi rutiineja sekä jalostaa tehokkaasti tietoa yritystä, asiakkaita ja työtekijöitä palvelevaan muotoon. Toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa suuren määrän dataa yrityksen toiminnan eri vaiheista. Tätä tietoa hallitsemalla ja jalostamalla voidaan kehittää yrityksen toimintaa aina myynnistä laskutukseen asti. Toiminnanohjausjärjestelmän tuottama data monesti unohdetaan hyödyntää, jolloin yritys jää paitsi monista mahdollisuuksista. Moderni toiminnanohjausjärjestelmä tukee liiketoimintaa monella eri osa-alueella.

 

Yrityksen näkökulma


Raportointi on olennainen osa yrityksen toimintaa. Toiminnanohjausjärjestelmään tallennetaan yrityksen ydintoiminnan kannalta tärkeät tiedot. Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä tekee raportoinnin nopeaksi, helpoksi ja muokattavaksi. Parempien raportointimahdollisuuksien ja tietojen yhdisteltävyyden myötä yritys voi tuottaa hyödyllistä tilastotietoa toiminnastaan ja asiakkaistaan. Historiatietoja tarkastelemalla voidaan havaita trendejä ja kehityssuuntia yrityksen toimintakentässä. Tämä auttaa johtoa kehittämään yrityksen toimintaa vastaamaan paremmin omistajien ja asiakkaiden tarpeita.


Henkilöstön näkökulma


Hyvillä työvälineitä käyttävä työntekijä on tuottava ja tyytyväinen. Toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa työtenkijälle työn tekemiseen liittyvän datan silloin kun sitä tarvitaan. Esimerkiksi asiakkaan yhteystiedot sekä tehtävän työn yksityiskohtaiset työohjeet on saatavilla helposti ja selkeästi esitettynä, eikä aikaa tuhlaudu puheluihin tai papereiden kanssa pläräämiseen. Myös virhetilanteiden määrä vähenee kun järjestelmä pystyy tekemään laskutoimituksia, tarkistuksia ja oletuksia työtekijän puolesta.

 

Asiakkaan näkökulma


Yritys ottaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ensisijaisesti pystyäkseen palvelemaan asiakkaitaan tehokkaammin ja kilpailukykyisellä hinnalla. Asiakkaan näkökulmasta toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä palvelun laatu kasvaa. Kattava toiminnanohjausjärjestelmä sisältää yksityiskohtaiset tiedot asiakkaalle tehdystä myynnistä, asiakkaan tilauksista, tehdyistä töistä ja laskutuksesta. Näitä tietoja yhdistelemällä asiakas saa kattavan kuvan tapahtumahistoriastaan helposti myös omiin tarpeisiinsa. Tämä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista. Kaikki tapahtumat tallentuvat tietokantaan jolloin jatkuvasti kertyvää dataa voidaan hyödyntää myös tulevia tarpeita varten.


Olemme kirjoittaneet toiminnanohjauksesta ja palveluliiketoiminnasta blogeja ahkerasti. Tässä linkkejä aikaisempiin blogikirjoituksiimme.

Käy tutustumassa.
Husky Intelligence Oy on suomalainen nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä liikkuvan työn toiminnanohjaukseen erikoistunut ohjelmistoyritys. Yrityksellä on toimipisteet Suomessa Tampereella ja Yhdysvalloissa Houstonissa sekä jälleenmyyntiä UK:ssa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.