SOITA 050 311 2186

Tuntikirjausta vai jotain paljon enemmän?

Järjestelmien viidakosta löytyy jokaiselle jotakin. Yksi tarvitsee järjestelmän tuntikirjaukseen ja toinen myynnin johtamiseen. Kolmas haluaa hoitaa järjestelmällä kenttähenkilöstön ohjauksen sekä asiakasviestinnän. Tarpeita on siis vähintään yhtä monta kuin on järjestelmiä tarjolla. Miten siis valita sopiva toiminnanohjausjärjestelmä?

 

Yleensä kaikki lähtee liikkeelle tunnistamalla yrityksen liiketoimintaprosessit ja tavat toimia. Tässä vaiheessa on jo hyvä kysyä useasti, että miksi näin toimitaan tai mitä lisäarvoa toimintamallit tuovat. Lean-ajattelu toimii tässäkin hyvin, jolloin kaikki turha toiminta pyritään karsimaan minimiin. Monesti tulee vastaan pakollisia rutiininomaisia toimintoja, jotka eivät sinänsä tuo lisäarvoa, mutta ilman niitä prosessi ei toimi. Tällöin on hyvä pohtia sitä, voisiko rutiininomaiset tehtävät automatisoida ja antaa toiminnanohjausjärjestelmän hoidettavaksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi säännönmukaisten töiden luonti, huoltoaikojen vahvistaminen asiakkailta sekä asiakastyytyväisyyden mittaus.

 

Tuntikirjaus on Suomessa vahvasti käytössä nimenomaan työajan osalta. Tämä on myös monesti ensimmäisiä vaatimuksia toiminnanohjausjärjestelmälle ja selittyy pitkälti lakivaatimuksilla ja palkanmaksulla. Tehtäväkohtainen tuntikirjaus on kuitenkin noussut tapetille yhä enemmän. Tehtäväkohtainen aika, työntekijän palkkakustannukset sekä mahdollisten tarvikkeiden hankintahinta antavat arvokasta tietoa tehtäväkohtaisista kustannuksista. Tämän vertaaminen työstä laskutettavaan summaan mahdollistaa katetuottolaskennan ja mahdollisuuden säätää hinnoittelua toteutuneiden kustannusten mukaan. Lopulta päästään siihen, että järjestelmä kertoo, minkälaisilla skenaarioilla päästään haluttuun lopputulokseen, joka on voitu määritellä esimerkiksi halutun tuottoprosentin, liikevoiton tai liikevaihdon avulla. Koneoppimisen avulla toiminnanohjausjärjestelmästä tulee digitaalinen controller, joka ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan ja kertoo mistä naruista pitää vetää.

 

Kattavalla toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan hoitaa koko putki myynnistä laskutukseen. Asiakkaalle pitää jäädä tunne, että järjestelmä on juuri hänen tarpeisiin tehty. Työmääräyksiltä tai lomakkeilta ei saa löytyä ylimääräisiä tarpeettomia kenttiä, jotka ovat vielä mahdollisesti pakko täyttää, jotta ne voidaan tallentaa. Myös termistö pitää saada sopimaan asiakkaan tarpeisiin ja tottumuksiin. Joustavuus ja muokkautuvuus ovatkin nykyisin suurimpia kilpailuetuja toiminnanohjausjärjestelmien markkinoilla.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.