Tuottavuus ja keinoäly

Neljäs teollinen vallankumous – tuottavuutta ja älykkyyttä

Tieteellä on ollut valtava vaikutus tuottavuuden kasvuun. Vuosisatojen 1500 ja 1700 välisenä aikana tapahtunut luonnontieteiden edistys mahdollisti teollisen vallankumouksen jota taas on pitkälti kiittäminen, tai syyttäminen, nykyisestä elämäntavastamme.

 

Ensimmäinen teollinen vallankumous tapahtui kun höyrykoneet valjastettiin tekstiiliteollisuuden käyttöön 1800 ja 1900 lukujen vaihteessa Englannissa. Tuotantomenetelmien kehittyminen muutti historiaa pysyvästi. Samat höyrykoneet mahdollistivat markkinoiden tehokkaan laajentumisen höyrylaivojen ja rautateiden yleistymisen myötä.

 

Teräksestä mikropiireihin – tuottavuus kasvaa

 

1800-luvun lopulla teollistuminen otti uuden pyrähdyksen kun teollistuminen levisi muualle Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Tarve teräkselle oli huutava ja teräs olikin ensimmäisiä hyödykkeitä joita tuotettiin massatuotantona kasvaville markkinoille. Tuohon aikoihin syntyivät myös ensimmäiset globaalisti toimineet jättiyritykset kuten General Electric ja Bayer.

 

Kolmas teollinen vallankumous alkoi kun mikropiiri keksittiin 1900-luvun loppupuolella. Maantieteellisesti painopiste siirtyi Japaniin ja Yhdysvaltojen länsirannikolle piilaaksoon. Kolmatta vaihetta leimaa myös Kiinan roolin kasvaminen. Tuottavuus nousee uusiin sfääreihin kun tuotantomäärät ovat valtavia, työvoiman kustannukset alhaisia ja markkinat globaaleja.

 

Neljäs teollinen vallankumous – tuottavuus ja hyvinvointi kasvaa

 

Tällä hetkellä olemme uuden vallankumouksen partaalla jossa tietotekniikan kehittyminen näyttelee merkittävää osaa. Digitalisoituminen on megatrendi eikä tietotekniikka ole enää vain yksi työkalu muiden joukossa, vaan se tulee muuttamaan peruuttamattomasti meidän kaikkien elämää.

 

World Economic Forumin perustajan ja puheenjohtaja Klaus Schwabin mukaan neljännen teollisen vallankumouksen seurauksena fyysisen, biologisen ja digitaalisen maailman rajat sekoittuvat. Aikaisemmista teollisista vallankumouksista poiketen neljäs vallankumous kehittyy lineaarisen sijaan eksponentiaalisesti. Miljardit ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa, kaikki tieto on kaikkien saatavilla ja tiedon tallennuskapasiteetti on käytännöllisesti katsottuna rajaton. Teknologiset läpimurrot kuten keinoäly, autonominen liikenne, 3D-tulostus, robotiikka, nanoteknologia, bioteknologia ja kvanttitietokoneet vaudittavat kehitystä.

 

 

Kuten aikaisemmatkin vaiheet, myös neljäs teollinen vallankumous mitä suuremmalla todennäköisyydellä nostaa tuottavuuden uudelle tasolle. Digitalisaation ja globalisaation myötä nyt on mahdollista myös kasvattaa ihmisten hyvinvointia entistä tasapuolisemmin.

 

Teknologian kehittyminen sisältää myös riskejä. Kuten jo aikaisemmassa blogissamme pohdittiin (Ihminen, ihmiskone vai koneihiminen), niin myös työelämä tulee muuttumaan radikaalisti. Riskinä voi olla eriarvoistuminen. Jos robotit korvaavat matalan tuottavuuden työtehtäviä, niin riittääkö meille kaikille ns. hienoja asiantuntijatehtäviä. Miten hallita tuloerojen liiallinen kasvaminen? Tämä on ehkä suurin vielä ratkaisematta oleva haaste.

 

Husky Intelligence Oy on suomalainen nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä liikkuvan työn toiminnanohjaukseen erikoistunut ohjelmistoyritys. Yrityksellä on toimipisteet Suomessa Tampereella ja Yhdysvalloissa Houstonissa sekä jälleenmyyntiä UK:ssa.