Toiminnanohjausjärjestelmän vaihto

työn optimointiOptimointi tarkoittaa optimiarvon tai -määrän, tai yleisemmin parhaan vaihtoehdon etsimistä. Työn optimoinnin avulla käytössä olevien resurssien hyödyntäminen voidaan suunnitella mahdollisimman toimivaksi ja kustannustehokkaaksi.


Työn optimointi ja sen määrittely


Husky :ssa työn optimointi perustuu eri ratkaisuvaihtoehtojen älykkääseen ja automaattiseen arviointiin keinoälyn avulla. Periaate prosessissa etenee niin, että ensin määritellään se mitä halutaan optimoida (palvelutasoa, kustannuksia, luotettavuutta, toimitusaikaa, tai näiden kombinaatiota, jne.), jonka jälkeen tiedot vapaana olevista resursseista ja niiden kustannuksista sekä tiedot erilaisista muuttujista (esim. työaika- tai osaamisprofiili) valitaan optimoinnin pohjaksi. Ohjelma käsittelee valittuja tietoja sekunnin murto-osista minuutteihin, riippuen optimoitavien kriteerien vaikuttimista ja niiden rajoitteista, tämän jälkeen ohjelman antamat tulokset validoidaan, (raportoidaan) ja lopulta hyväksytty suunnitelma viedään käytäntöön.


Työn optimoinnilla voidaan saavuttaa monia suoria ja välillisiä hyötyjä. Yleisin ja ensimmäinen syy optimoinnille on taloudellinen hyöty. Kannattaa silti huomioida että säästöt koostuvat monista eri tekijöistä, joiden yhdistelmä tuottaa suurimman kokonaishyödyn yritykselle.


Esimerkiksi reittioptimoinnilla tavoitteena on saada lyhennettyä ajetun kokonaismatkan pituutta. Seurauksena tästä on säästöjä mm. polttoainekustannuksissa ja työajassa. Saavutetut säästöt ovat sinänsä jo hyvä lähtökohta, mutta näiden säästöjen tuomana ”lisähyötynä” on lisää tehokasta työaikaa, sekä laitteiden ja koneiden käyttöasteen kasvu.


Optimoinnilla saavutetaan kehitystä


On hyvä muistaa, että työn optimoinnista saavutetut hyödyt eivät rajoitu pelkästään taloudellisiin säästöihin. Optimoinnin avulla saavutetaan myös laatuun liittyvää kehittymistä. Toiminnan tehostamisen myötä voidaan vaikuttaa merkittävästi muun muassa työssä jaksamiseen, ympäristölle aiheutuva kuormitus vähenee, työturvallisuuden lisääntymiseen sekä asiakastyytyväisyyden paranemiseen. Laadulliset hyödyt tukevat ilman muuta myös kustannussäästöjen syntymistä, sillä pitkällä tähtäimellä esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointi tai asiakastyytyväisyys lisää yritystoiminnan kannattavuutta vielä entisestään.


Optimointiohjelmistojen avulla tuotetut ratkaisuvaihtoehdot ja toimintasuunnitelmat ovat käytännön tasolla luotettavia ja tästä on todisteena se, että optimoitujen palvelujen toimituksessa on pystytty mittaamaan jopa reilusti yli 20 prosentin kustannussäästöjä eri toimialoilla. Tutustu lukuisiin optimoinnista tehtyihin tutkimuksiin vaikkapa verkkosivuillamme. Tässä vielä muutamia hyötyjä mitä siitä mitä saavutetaan työn optimoinnilla:


· Resurssien, koneiden ja laitteiden käyttöasteen kasvu

· Suunnittelutyön helpottuminen ja hallinnollisten kustannusten pienentyminen

· Ympäristön kuormituksen pienentyminen ja ympäristövaikutusten vähentyminen

· Palvelukyvyn kasvu ja paraneminen

· Inhimillisten virheiden vähentyminen

· Työssä viihtymisen lisääntyminen

· Kustannusvaikutusten analysoinnin pohjaksi saatavan tiedon tarkentuminen			
1 Comment