Työvoiman hallinta

Työvoiman hallinta on paljon muutakin kuin työvuorojen suunnittelua. Huskyn toiminnanohjausjärjestelmässä työvoimaa ovat tietenkin työntekijät, mutta myös erilaiset koneet ja laitteet. On tärkeää, että oikeille henkilöille on varattu työlle esimerkiksi oikea ajoneuvo sekä oikeat laitteet. Tehokkaalla työvoiman hallinnalla saavutetaan kustannustehokkuutta sekä vähennetään virheitä ja suoraviivaistetaan prosesseja.

 

 

Oikeat tekijät oikeaan paikkaan

 

Työntekijöillä on usein erilaista osaamista ja kokemusta. Esimerkiksi huoltoliikkeillä voi olla sähkömiehiä, automaatioasiantuntijoita, mekaanisen kunnossapidon ammattilaisia ja monia muita oman alansa osaajia, joiden vahvuudet ovat erilaisia. On tärkeää, että eri resurssien ominaisuudet voidaan kirjata järjestelmään, jotta resursointi voidaan tehdä juuri osaamisen perusteella. Huskyn järjestelmässä käyttäjä voi itse päättää, mitä tietoja halutaan kerätä ja halutaanko tehdä esimerkiksi alasvetovalikoita vai rasti ruutuun -valintoja.

 

Resursseina voi olla myös ajoneuvoja, koneita ja laitteita tai muita työssä tarvittavia asioita. Kerättävät tiedot ovat räätälöitävissä, joten järjestelmästä löytyy vain ne tiedot, mitä todella tarvitaan. Monesti ongelmana on, että tietokenttiä on aivan liikaa tai liian vähän, eivätkä ne vastaa tarpeita. Jokainen asiakasyritys on kuitenkin yksilöllinen, joten valmis bulkkiratkaisu on harvoin toimiva. Yksi suurimmista Husky Intelligence -toiminnanohjausjärjestelmän vahvuuksista onkin juuri muokattavuus.

 

 

Työvoiman hallinta – viestinnän rooli

 

Kun töille on saatu oikeat tekijät niin tieto työstä tulee saada sen tekijöille ja joskus on myös tarpeen saada työntekijän kuittaus, että ehdotettu työ/aika käy hänelle. Monesti tällaisia tapauksia tulee eteen esimerkiksi nopeissa tilanteissa tai silloin, kun haluttu työaika poikkeaa tavanomaisesta työskentelyajasta. Huskyn järjestelmä voi lähettää automaattisesti työntekijälle viestin suunnitellusta työstä, johon työntekijä voi vastata esim. hyväksymällä tai hylkäämällä työn. Prosessi voidaan rakentaa täysin asiakkaan tarpeiden mukaan. Viestinnällä on erityisen suuri rooli juuri liikkuvan työvoiman hallinnassa.

 

Työvoiman hallinta tulee yksinkertaisemmaksi monipuolisilla palvelusopimuksilla, joilla voidaan määrittää tietynlaiset toistuvat työt esimerkiksi aina samalle työntekijälle. Palvelusopimuksiin yhdistetty automaattinen viestintä luo tehokkaan prosessin työvoiman hallintaan. Automatiikka helpottaa arkea huomattavasti ja Huskyn toiminnanohjausjärjestelmän yksi kulmakivi onkin kattava automaation ja älykkyyden hyödyntäminen.

 

Mikäli haluat kuulla lisää työvoiman hallinnan tehostamisesta ja sen tuomista hyödyistä käytännössä, älä epäröi ottaa yhteyttä. Husky Intelligence mahdollistaa automatiikan ja älykkyyden hyödyntämisen jokapäiväisessä tekemisessä!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.