Modernilla ERP-järjestelmällä tehokkuutta ja lisämyyntiä

Vaihtamalla paranee!

Monesti käytetty sanonta erityisesti autokaupan yhteydessä, sen sijaan toiminnanohjausjärjestelmistä puhuttaessa ei niinkään. ERP:n käyttöönottoprojektit ovat yleensä erittäin laajoja ja vaativat asiakkaan puolelta huomattavia panostuksia rahallisesti ja henkilöresursseina. Tästä syystä monet organisaatiot ovat haluttomia vaihtamaan käytössä olevaa järjestelmää, vaikka se ei palvelisikaan optimaalisesti omaa toimintaa.

 

Järjestelmä on alun perin saattanut sopia alkuperäiseen tarpeeseen hyvinkin, mutta muutokset toimintaympäristössä, lainsäädännössä, liiketoiminnassa tai yrityksen koossa ovat muuttaneet järjestelmään kohdistuvia vaatimuksia. Myös järjestelmän oma elinkaari saattaa aiheuttaa sen, ettei se vastaa nykypäivän haasteisiin halutulla tavalla.
 
Pitäisikö vaihtoa kuitenkin harkita? Mielestäni vastaus on ehdottomasti kyllä. On hyvä arvioida toisaalta mitä vaihto organisaatiolta edellyttää rahallisena investointina ja henkilötyöpanoksena, millaisia riskejä siirtoon liittyy ja miten riskit voidaan minimoida. Toisella puolella ovat hankkeesta saatavat hyödyt. Kuinka paljon säästämme rahaa tai saamme lisämyyntiä hankkeen avulla. Asiakaspalvelun parantuminen tai tehostuminen, prosessien selkeytyminen, hallinnollisten tehtävien yksinkertaistuminen ja myynnin kasvu ovat mittareita, joilla arvioidaan saavutettavia taloudellisia hyötyjä.

 
Miten järjestelmätoimittaja voi auttaa? Vastuunsa tunteva järjestelmätoimittaja kertoo omalta puoleltaan avoimesti paitsi saavutettavat hyödyt myös hankkeeseen liittyvät riskit. Kumpikaan osapuoli ei hyödy siitä että hanke epäonnistuu. Olemme tehneet myös videon vaihdossa huomioitavista asioista.
 
Mikäli nykyinen järjestelmäsi ei täysin palvele tarpeitanne, niin nyt on oikea aika olla yhteydessä Huskyyn, meillä on vaihtoon liittyvä kampanja, jossa on mahdollisuus saada vaihtoon liittyvä työ alennetuin hinnoin tai täysin ilmaiseksi. Olkaa yhteydessä ja tarkistetaan millaisiin hyötyihin te pääsisitte järjestelmän vaihdolla.
 
Heikki Saari
Myyntijohtaja
Husky Intelligence Oy
heikki.saari@huskyintelligence.com
Puh. 050 311 2186

 

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.
 
Nyt ilmainen koekäyttö: Aloita Husky-ohjelmiston ilmainen koekäyttö tästä