Yrityksen tuottavuuden parantaminen – 5 syytä miksi yrityksesi ei tuota

yrityksen tuottavuuden parantaminen

 

Yrityksen tuottavuuden parantaminen kokopäivätyönä – tai sitten ei


Yrityksen tuottavuuden parantaminen on monesti vaikeaa. Ei pelkästään sen takia, että aikaa menee muihin töihin, vaan pääosin sen takia, ettei yritys meinaa mennä eteenpäin tai sen toimintapoja ei kehitetä. Toki, tämä kaikki on aikaavievää työtä, mutta useimmiten se palkitsee, kun saadaan hommat rullaamaan.  Kun alkaa analysoimaan yrityksen nykyistä tilannetta, on tärkeä kysyä muutama kysymys. Mitkä nykyiset keinot vaikuttavat yrityksen nykytilanteeseen? Mitä voisi vielä parantaa? Mitä saatamme tehdä väärin?

 

Alla on listattuna 5 syytä, jotka useimmiten koituvat tuottavuuden kohtaloksi.

 

1.Tavoitteet ovat epäselviä

 

Monesti kun yritys toimii normaalipainollaan, ei tule mieleenkään luoda sille tavoitteita saatika pyrkiä toteuttamaan niitä. Kuitenkin tilanne jossa jonkinlainen tavoite on luotu, ilman sen kummempaa ideaalia lopputilannetta, on hyvin yleistä.  Yrityksen on tärkeää analysoida yrityksen tilannetta ja sen voimavaroja ennen tavoitteiden luomista. Jos haluaa luoda tavoitteita, on yrityksen myös seurattava niitä, ja tätä varten kannattaa yrityksellä olla jokin järjestelmä jolla niitä seuraa.

 

2.Datan kerääminen ja sen käyttäminen tehotonta

 

Dataa tulee nykyään ovista ja ikkunoista. Sen kerääminen voi olla joko parasta mitä yritykselle on tapahtunut tai sitten täysin turhaa. Yrityksen on tärkeä muistaa, mikä tieto on heille tärkeää ja miten sitä voi käyttää asiakastilanteissa, tai muuten siitä ei ole mitään hyötyä. Esimerkiksi vuosittaisten palvelusopimusten laadinta onnistuu vain, mikäli on raportoitua tietoa asiakkaan luota, jolla voidaan sopimus luoda.

 

3.Strategisen suunnittelun hyödyntäminen töissä

 

Kaikki strateginen suunnittelu on tärkeää, paitsi jos se ei ole. Yrityksen tulee ymmärtää, että hyvin suunniteltuja töitä pitää toteutuksen aikaan tarkastella tai jopa muokata. Mikäli tällöin suunnitelma ei ole tarkasti ylhäällä ja sen toimintavaiheet selkeästi selitettynä, voi se tuottaa koko työympäristölle hankaluuksia. Näin suunnittelusta tulee hyödytöntä ja yritys on menettänyt tärkeää aikaansa.

 

4.Ajankäyttö rutiinitöihin

 

Tuplatäyttöä, jatkuvia soittoja sekä Excelillä pelailua. Rutiineihin käytetty aika on monesti se pahin ajan tuhlaaja työpaikalla. Työt jotka ovat täysin automatisoitavissa, helpottavat yrityksen ajanhallintaa ja työn tehostamista. Yrityksen täytyy ymmärtää, että tehostavat tekijät vaativat usein aikaa ja rahaa, mutta ne myös maksavat itsensä takaisin nopeasti. Nimenomaan automatisointiin ovat erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät paras apu.

 

5.Asiakkaiden tunteminen

 

Asiakkaan tunteminen vaatii tietoa asiakkaasta. Sitä on helppo kerätä, mutta helposti sen hyödyntäminen asiakastilanteissa ja varsinkin palaavan asiakkaan tilanteessa unohtuu. On tärkeää auttaa asiakasta tarjoten hänelle helppoja ratkaisuja tehtyjen töiden suhteen. Asiakaspalvelun paranemisen myötä asiakkaat löytävät herkemmin tiensä takaisin palveluntarjoajalle ja näin myös yritys hyötyy.

 

Mikäli kiinnostuit , ota yhteyttä!